Aarhus Filmværksted blev stiftet i 1978 af en lille kreds af aktivister, der sled i det med deres primitive udstyr til støtte for politiske sager. Siden hen udviklede værkstedet sig til at blive en åben og professionaliseret forening (senere en fond), som lavede lokal-tv og støttede ikke-kommercielle produktioner og filmiske talenter.

Århus FilmværkstedGrundprincippet dengang og nu er, at AFV skal være et åbent sted, hvor filmtalenter kan få mulighed for prøve kræfter med professionelt udstyr. Desuden skal de kunne søge økonomisk støtte til at realisere egne video- og filmproduktioner.

De mange forskelligartede produktioner har betydet, at AFV igennem snart fire årtier har fungeret som et kulturhistorisk tidsspejl og cementeret dets position som kulturinstitution i Aarhus.

Aarhus Filmværksted er et åbent filmværksted, som støtter ikke-kommerciel filmproduktion. Hovedformålet er at finde og udvikle nye filmiske talenter i den vestdanske region. Filmværkstedet har modtaget økonomisk tilskud fra Det Danske Filminstitut siden 2006 og indgår i Aarhus Kommunes satsning på opbygning af et filmmiljø i Aarhus.

 

Formål

Værkstedets hovedopgave er at støtte nye, fortrinsvis unge, filmtalenter i deres faglige og kunstneriske udvikling. Formålet er at Århus Filmværkstedhjælpe dem til uddannelse eller beskæftigelse inden for filmbranchen.

Støtten kan gives efter ansøgning om filmstøtte til Filmværkstedet, og kan bestå i konsulenthjælp og produktionsudstyr. Værkstedet støtter årligt op mod 40 produktioner, med hovedvægten lagt på korte fiktionsfilm.

Aarhus Filmværksted har tætte relationer til det omkringliggende produktionsmiljø, samt uddannelses- og kulturinstitutioner. Desuden huser vi Den alternative filmuddannelse Super8, Potemkin Filmskole og film-ungdomsskolen Station Next.

Filmværkstedet er, og har været, et springbræt for mange nye filmskabere. Både idéfolkene som har fået mulighed for at producere deres første film uden at gældsætte sig for resten af livet, og derefter er gået videre på Filmskolen eller til anden relevant uddannelse. Men også dem, som vi har haft som tekniker-elever eller frivillige, og som har tilegnet sig erfaring og viden nok til at gøre karriere i Filmbranchen.

 

(kilder: AarhusWiki, afv.dk)