Aarhus Filmværksted er et åbent filmværksted, som støtter ikke-kommerciel filmproduktion, med det hovedformål at finde og udvikle nye filmiske talenter i den vestdanske region.

Filmværkstedet har modtaget økonomisk tilskud fra Det Danske Filminstitut siden 2006 og indgår i Aarhus Kommunes satsning på opbygning af et filmmiljø i Aarhus. Læs mere om vores forhistorie her (aarhuswiki).

Værkstedets hovedopgave er at støtte nye, fortrinsvis unge, filmtalenter i deres faglige og kunstneriske udvikling. Formålet er at Århus Filmværkstedhjælpe dem til uddannelse eller beskæftigelse inden for filmbranchen.

Støtten kan gives efter ansøgning om filmstøtte til Filmværkstedet, og kan bestå i konsulenthjælp og produktionsudstyr. Værkstedet støtter årligt op mod 40 produktioner, med hovedvægten lagt på korte fiktionsfilm.

Aarhus Filmværksted har tætte relationer til det omkringliggende produktionsmiljø, samt uddannelses- og kulturinstitutioner. Desuden huser vi den alternative filmuddannelse Super8. 

Filmværkstedet er, og har været, et springbræt for mange nye filmskabere. Både idéfolkene som har fået mulighed for at producere deres første film uden at gældsætte sig for resten af livet, og derefter er gået videre på Filmskolen eller til anden relevant uddannelse. Men også dem, som vi har haft som tekniker-elever eller frivillige, og som har tilegnet sig erfaring og viden nok til at gøre karriere i Filmbranchen.

(kilder: afv.dk)