Fonden Filmtalent får ny direktør

Jeanette Reutzer bliver Fonden Filmtalents nye direktør fra 1. juni 2020 som et led i arbejdet med at udvikle og styrke dansk talentudvikling.

I samarbejde med landets filmværksteder bliver Jeanette Reutzers opgave som ny direktør at skabe en stærk tværgående synergi indenfor talentudviklingen på film, tv- og spilområdet. Ligeledes bliver det også den nye direktørs opgave at styrke de strategiske, politiske og finansielle rammer, der skal til for at sikre dansk talentudvikling de bedste betingelser.

Jeanette kommer med et imponerende og vigtigt strategisk overblik over, hvordan man kan sikre talentudviklingen på tværs af de fire filmværksteder i København, Odense, Aarhus og Viborg. Derudover er hun også en person, som udviser den rummelighed og modenhed, det kræver at være direktør på tværs af fire filmværksteder, siger Anna Porse Nielsen, Formand for Fonden Filmtalent og Adm. direktør for Seismonaut.

Jeanette Reutzer har erfaring fra både det strategiske og ledelsesmæssige niveau i virksomheder som DR, TV 2 Networks, Discovery Networks Danmark, Turner Broadcasting og Det Kongelige Teater.

“Det har aldrig været vigtigere at sikre en stærk talentudvikling i Danmark. Der er en enorm efterspørgsel på dansk produceret indhold, og den digitale visuelle industri mangler kvalificeret arbejdskraft. Filmtalent og filmværkstederne er helt centrale i forhold til at rekruttere nye talenter og udgør et uundværligt bindeled til både den professionelle branche og til de etablerede uddannelser. Jeg glæder mig til sammen med Filmværkstederne at arbejde for at styrke de rammer, der skal til for at sikre dansk talentudvikling i både kunstnerisk og kommercielt øjemed,” siger den nye direktør for Fonden Filmtalent, Jeanette Reutzer.


Nye kræfter i spidsen for Fonden Filmtalents bestyrelse

Anna Porse Nielsen, adm. direktør for og partner i Seismonaut, har sagt ja til posten som bestyrelsesforkvinde for Fonden Filmtalent.

Direktør i Radio24syv, Jørgen Ramskov, stopper som formand for bestyrelsen for Fonden Filmtalent, der samler de fire regionale filmværksteder. Han bliver afløst af Anna Porse Nielsen, som til dagligt er administrerende direktør for rådgivningshuset Seismonaut. Filmtalent vil således fortsat have en erfaren formand med indsigt i filmbranchen og talentudvikling.

Fortsat stærk udvikling af filmværkstederne i Danmark

Jørgen Ramskov har været formand siden stiftelsen af Fonden Filmtalent i 2016. Målet var og er at styrke den regionale talentudvikling i film- TV- og spilbranchen gennem et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem de eksisterende filmværksteder i København, Aarhus, Odense og Viborg.

”Det har været nogle hæsblæsende år siden starten på Filmtalent, men nu kan vi se både resultater og en masse perspektiver i at skabe større samling på talentudvikling på film, tv og spil. Jeg er meget glad for, at Anna Porse nu overtager – hun har den helt rette profil til at sikre en fortsat stærk udvikling af filmværkstederne”, siger Jørgen Ramskov.

Anna Porse Nielsens CV tæller en række stillinger i både offentlig og privat sektor før hun i 2006 etablerede rådgivningsvirksomheden Manto, som i 2016 fusionerede med Seismonaut. Hun er i dag adm. direktør og partner i Seismonaut. Seismonaut rådgiver særligt inden for kultur, kreative og kunstneriske brancher og har lang erfaring med film, spil og animation. Hun er også formand for bestyrelsen i iværksætterhuset Arsenalet, der har særligt fokus på animation og sidder jævnligt i tænketanke og advisory boards med fokus på kreative erhverv og oplevelsesøkonomi.

Hun glæder sig til at komme i gang med arbejdet og siger: “Dansk film og animation har brug for, at der hele tiden udvikles talenter. Filmtalent og filmværkstederne er helt centrale i forhold til at spotte talenterne og give dem adgang til branchen uanset hvor i landet, de kommer fra eller hvilken baggrund, de har. Jeg glæder mig meget til at være med til at sikre at filmtalenterne får mulighed for at prøve evnerne af og – forhåbentlig – være med til at skabe endnu flere spændende historier til skærme og lærreder”. 

Anna Porse Nielsen tiltræder posten som bestyrelsesforkvinde d. 29. maj 2019.


Filmtalent støtter talentproduktioner

Branchen har brug for talenter med praktisk og branchenær erfaring. Upcoming filmskabere kan søge støtte til produktion af film igennem filmværkstederne. Støtten gives i form af professionelt udstyr, faglig rådgivning og mindre kontantbeløb. Der er fire ansøgningsrunder årligt på hvert værksted. Klik ind på det enkelte værksted for yderligere information om frister og vilkår.Learning by doing

Igennem produktionsbaseret læring trænes både producere, manuskriptforfattere, instruktører, fotografer, lys- og lydteknikere, klippere og øvrige tekniske funktioner idet holdet i fællesskab skal skabe en samlet produktion fra ide til lærred.

På landsplan støtter vi årligt omkring 200 talentproduktioner. Det samlede antal producerede minutter svarer til ca. 23 spillefilm.


VFX til fremtidens fortællinger

Nordisk Film Fonden har støttet Filmtalent med 1 million kroner til at etablere visual effects-afdelinger på alle værksteder i landet ogg oprette en pulje, hvor filmskaberne kan ansøge om tilskud til at inddrage nye avancerede teknologier i deres talentfilm. Dermed bliver det muligt for morgendagens filmskabere at realisere mere ambitiøse og fantasifulde filmfortællinger.


Framegrab fra Zombiehagen af Jonas Ussing


Screen Talent Europe

Filmtalent driver Screen Talent Europe, der er et netværk af filmværksteder i Europa, der alle arbejder med talentudvikling baseret på ’learning by doing’ i form af produktionsstøtte og faglig rådgivning. Screen Talent Europe deler viden og erfaring, og sætter løbende initiativer i værk, der giver talenter i Europa mulighed for at få international erfaring. Screen Talent Europe har medlemmer i Danmark, Norge, Sverige, Færøerne, Irland, Tyskland og Frankrig.

Screen Talent Europe har modtaget støtte fra Kulturkontakt Nord til at drive og videreudvikle netværket.
Læs mere på www.screentalent.eu        

Filmtalent udvikler talentudviklingen via forskning og politisk arbejde

Udviklingen af filmtalenterne skal kunne følge med den globale udvikling for at kunne fastholde målet om at blive en global leder i den internationale visuelle industri. Derfor går Filmtalent også aktivt ind i arbejdet med at udvikle filmtalenterne og filmværkstederne, så vi kan følge med, hvad enten det drejer sig om nye fortælleformer, nye distributionsformer, nye finansieringsformer o.a.

Filmtalent har derfor i samarbejde med Aalborg Universitet fået udarbejdet en undersøgelse støttet af Nordisk Film Fonden og Det Danske Filminstitut for at belyse talentudviklingen på Danmarks fire filmværksteder i København, Odense, Viborg og Aarhus. Undersøgelsen kan læses her.

For at sikre fundamentet for den fremtidige kommercielle talentudvikling, samt en bedre og bredere rekruttering, har Filmtalent og de fire filmværksteder i forbindelse med forhandlingerne om det kommende filmforlig indsendt oplægget ’Et boost til det kreative Danmark’ til kultur-, film- og medieordførerne. Oplægget kan læses her.