Filmtalent støtter talentproduktioner

Branchen har brug for talenter med praktisk og branchenær erfaring. Upcoming filmskabere kan søge støtte til produktion af film igennem filmværkstederne. Støtten gives i form af professionelt udstyr, faglig rådgivning og mindre kontantbeløb. Der er fire ansøgningsrunder årligt på hvert værksted. Klik ind på det enkelte værksted for yderligere information om frister og vilkår.

 Learning by doing

Igennem produktionsbaseret læring trænes både producere, manuskriptforfattere, instruktører, fotografer, lys- og lydteknikere, klippere og øvrige tekniske funktioner idet holdet i fællesskab skal skabe en samlet produktion fra ide til lærred.

På landsplan støtter vi årligt omkring 200 talentproduktioner. Det samlede antal producerede minutter svarer til ca. 23 spillefilm.


VFX til fremtidens fortællinger

Nordisk Film Fonden har støttet Filmtalent med 1 million kroner til at etablere visual effects-afdelinger på alle værksteder i landet ogg oprette en pulje, hvor filmskaberne kan ansøge om tilskud til at inddrage nye avancerede teknologier i deres talentfilm. Dermed bliver det muligt for morgendagens filmskabere at realisere mere ambitiøse og fantasifulde filmfortællinger.


Framegrab fra Zombiehagen af Jonas Ussing


Screen Talent Europe

Filmtalent driver Screen Talent Europe, der er et netværk af filmværksteder i Europa, der alle arbejder med talentudvikling baseret på ’learning by doing’ i form af produktionsstøtte og faglig rådgivning. Screen Talent Europe deler viden og erfaring, og sætter løbende initiativer i værk, der giver talenter i Europa mulighed for at få international erfaring. Screen Talent Europe har medlemmer i Danmark, Norge, Sverige, Færøerne, Irland, Tyskland og Frankrig.

Screen Talent Europe har modtaget støtte fra Kulturkontakt Nord til at drive og videreudvikle netværket.
Læs mere på www.screentalent.eu


 


        

 

 

Filmtalent udvikler talentudviklingen via forskning og politisk arbejde

Udviklingen af filmtalenterne skal kunne følge med den globale udvikling for at kunne fastholde målet om at blive en global leder i den internationale visuelle industri. Derfor går Filmtalent også aktivt ind i arbejdet med at udvikle filmtalenterne og filmværkstederne, så vi kan følge med, hvad enten det drejer sig om nye fortælleformer, nye distributionsformer, nye finansieringsformer o.a.

Filmtalent har derfor i samarbejde med Aalborg Universitet fået udarbejdet en undersøgelse støttet af Nordisk Film Fonden og Det Danske Filminstitut for at belyse talentudviklingen på Danmarks fire filmværksteder i København, Odense, Viborg og Aarhus. Undersøgelsen kan læses her.

For at sikre fundamentet for den fremtidige kommercielle talentudvikling, samt en bedre og bredere rekruttering, har Filmtalent og de fire filmværksteder i forbindelse med forhandlingerne om det kommende filmforlig indsendt oplægget ’Et boost til det kreative Danmark’ til kultur-, film- og medieordførerne. Oplægget kan læses her.