Her finder du overblik over landets fire filmværksteders støtteordninger og ansøgningsfrister.

Alle fire filmværksteder i Danmark fungerer uafhængigt af hinanden og der kan derfor være forskelle i ansøgningsprodcedurer, beløbsstørrelser og andet, men der er dog nogle fællestræk.

Fælles for dem alle er, at værkstederne støtter talentudviklingen af filmtalenter og ikke filmproduktioner. Det sker ved adgang til basal udstyr, mulighed for ansøgning til økonomisk støtte og rådgivning.

Du kan som udgangspunkt ikke søge støtte hos flere filmværksteder per ansøgningsrunde. Hvis du eksempelvis søger støtte i Århus, kan du ikke også søge støtte i Odense.

Aarhus Filmværksted har fem støtteordninger, du kan søge afhængig af dit behov: Udviklingsstøtte, produktionsstøtte, færdiggørelsesstøtte, lynstøtte og en supplerende støtteordning.

Udviklingsstøtte: Støtten er på kr. 5000,- og gives til projekter, som på sigt har planer om at produktionsstøtte. Støtten gives til aflønning af konsulenter, som ansøgeren i de fleste tilfælde selv vælger.

Produktionsstøtte: Produktionsstøtten er til talentudviklende filmproduktioner og professionelle filmeksperimenter. Der kan gives op til kr. 20.000,- per produktion. Dog skal der ved ansøgninger på kr. 10.000,- og derover kunne fremvises CVR-nummer. Du skal altså have dit eget firma eller co-producere med et eksisterende filmselskab.

Der er fire ansøgningsrunder om året. En i februar, maj, august og november.

ANSØGNINGSFRIST TIL PRODUKTIONSSTØTTE VED AARHUS FILMVÆRKSTED ER 5. august 2019 KL. 12

Færdiggørelsesstøtte: Aarhus Filmværksted kan give færdiggørelsesstøtte på kr. 100.000,- til talentudviklingsfilm i spillefilmslængde og har primært fokus på postproduktion. Færdiggørelsesstøtten er primært rettet mod aflønning af postproduktionsmedarbejdere som filmklippere, tonemestre, colorgradere, osv.

Ansøgningerne behandles fire gange årligt i forbindelse med de ovenstående ansøgningsfrister til produktionsstøtte.

Lynstøtte: Lynstøtteordningen er rettet mod produktioner, som allerede er finansieret, men hvor der er opstået et pludseligt behov for eksempelvis et kabel, en lampe eller et stativ.

Udstyret lånt igennem lynstøtteordningen kan maksimalt lånes i fire dage og må ikke bringes uden for landets grænser.

Ansøgninger til lynstøtte behandles hver onsdag (helligdage undtaget). Udstyr kan afhentes og tilbageleveres på hverdage mellem kl. 10 og 16.

Supplerende produktionsstøtte: Aarhus Filmværksted har oprettet en supplerende produktionsstøtte, som du kan søge, hvis du har fået bevilliget produktionsstøtte fra en af filmværkstederne i Odense, Viborg eller København. Det er direktøren for det primært ansøgte filmværksted, som kan indstille dig til supplerende produktionstøtte.

Du kan læse nærmere om Aarhus Filmværksteds støtteordninger her.


Odense Filmværksted har fem støtteordninger; pitch-støtte, produktionsstøtte, supplerende støtte, international co-support og VFX-support (sidstnævnte vil blive opdateret løbende).

Pitch støtte: Støtten kan gives til ansøgere, som gerne vil hurtigt i gang med et projekt eller som gerne vil udarbejde en test af et større projekt.

Støtten er på max. kr. 2000,-, udover produktionsudstyr og faciliteter.

Ansøgningsfristen er løbende og kan søges fra dag til dag. Efter indsending af ansøgning skal du booke et møde med filmkonsulenten på Odense Filmværksted. Til mødet har du syv minutter til at pitche din film-idé og konsulenten har syv minutter til uddybende spørgsmål. Herefter får du svar på din ansøgning.

Du kan læse mere om pitch-støtten og finde ansøgningsskema her.

Produktionsstøtte: Støtten kan gives til den erfarne filmskaber, som har et grundlæggende niveau og som derfor vil kunne forløse et filmprojekt.

Støtte er på op til kr. 20.000,- samt produktionsudstyr og faciliteter.

Der er fire ansøgningsrunder om året. I februar, maj, august og november.

Du kan læse mere om produktions støtte og krav, samt finde ansøgningsskema her.

Ansøgningsfristen til produktionsstøtte ved Odense Filmværksted er d. 19. august kl. 12

Supplerende støtte: Den supplerende kan gives, hvis du er bevilget produktionsstøtte på filmværkstederne i Aarhus, København eller Viborg. Eller hvis du omvendt har fået produktionsstøtte i Odense og ønsker at søge supplerende støtte i ved en af de andre filmværksteder under Filmtalent.

Vær opmærksom på, at hvis du tidligere har fået afslag på produktionsstøtte fra et værksted i Filmtalent, kan du ikke søge supplerende støtte til samme projekt ved et andet værksted.

Du kan læse mere om supplerende støtte og finde ansøgningsskema her.

International co-support: Denne støtte kan gives til den erfarne filmskaber, som har fået ordinær støtte og som ønsker at udvide sit internationale netværk. Det kan ske enten ved at du har opnået støtte igennem Odense Filmværksted eller at du har opnået udenlandsk støtte og ønsker co-support fra Odense Filmværksted.

Du kan læse mere om international co-support og finde ansøgningsskema her.


Filmværkstedet / København har fem støtteordninger: udviklingsstøtte, produktionstøtte, færdiggørelsesstøtte, supplerende støtte og støtte til VFX (fra 2019).

Udviklingsstøtte:Udviklingsstøtten kan ydes til yderligere arbejde med manus, karakter, visuel stil eller andre elementer af projektet, som kræver tid, mentorer og/eller mulighed for at dække kontante udgifter. På ansøgningsskemaet angiver man, at man søger udviklingsstøtte. Projektet beskrives så godt man kan med fokus på det, der skal udvikles. Filmkonsulenten kan godt indstille et projekt til Udviklingsstøtte, selvom ansøger har søgt produktionsstøtte. Støtten er op til kr. 5.000,- og giver desuden begrænset adgang til Filmværkstedets udstyr.

Produktionsstøtte: Der kan søges produktionsstøtte i form af adgang til professionelt udstyr og Filmværkstedets øvrige faciliteter samt vejledning fra medarbejdere og filmkonsulenten. Støtten ydes i form af et LOC – letter of commitment – der gælder i 12 måneder. LOC giver  mulighed for at søge op til kr. 20.000 i kontantstøtte til afholdelse af produktionsomkostninger, mentorstøtte til aflønning af mentorer (max. kr. 5000,-),  eller transkribering/tolkning som led i produktionen – max. kr. 10.000.

Færdiggørelsesstøtte: Formålet med færdiggørelsesstøtten er at hjælpe instruktøren og holdet bag ind på markedet. Støtte kan være på op til kr. 100.000,-. Støtten kan søges af en dansk filmproducent, som kan dokumentere erfaring med filmproduktion, producererfaring og har filmproduktion som hovebeskæftigelse. Forventet færdig længde skal være 50 min eller derover – dog ikke for animationsprojekter. Projektet skal have opnået en dansk, landsdækkende distributionsaftale med en biografdistributør eller en tv-station. Man kan søge op til kr. 50.000, hvis man har en sammensat distributionsplan, som sikrer at filmen kommer ud i landet.

Filmværkstedet / København støtter ikke projekter, som har opnået støtte fra Det Danske Filminstitut.
For udviklings-, produktions- og færdiggørelsesstøtten er der ansøgningsfrister fire gange om året, i februar, maj, august og november.

Næste ansøgningsfrist til støtte er 15. august 2019 kl. 12

Supplerende støtte: Hvis du har opnået støtte fra en af de andre filmværksteder i Filmtalents regi, har du mulighed for at søge supplerende støtte hos Filmværkstedet / København. Ansøgninger behandles løbende.

Generelt om støtte hos Filmværkstedet / København:

  • Søger du støtte til fiktion (novelle-, spille- eller kortfilm) skal du følge de gængse ansøgningskrav for pitch, treatment og manuskript. Dem kan du blive klogere på her.
  • Søger du støtte til en dokumentarfilm, kan du læse mere om kravene og få gode råd her.

Du kan læse meget mere om støtteordninger, ansøgningsfrister og krav her og du kan læse mere Filmværkstedets støtte vilkår her.

Du kan læse mere om, hvordan en ansøgningsrunde forløber her.

Filmværkstedet / København afholder ‘Styrk din ansøgning’-workshops i januar, april og oktober, hvor du – især som førstegangsansøger – kan få gode råd og inputs til, hvordan du bedst strikker din ansøgning sammen.


Open Workshop støtter udviklingen og/eller produktionen af animationsrelaterede projekter.

Uanset om det er udvikling eller produktion kan støtten fra Open Workshop udgøre forskellige former:

  • Et residency: I en aftalt periode (ofte tre til seks måneder) kan Open Workshop levere skrivebord, fuldt udstyret PC, alt nødvendigt software and udstyr, bolig, individuel feedback fra professionelle, kurser i weekender og en bred vifte af læringsmuligheder.
  • Et residency og udviklingsstøtte: Open Workshop tilbyder ovenstående residency og en støttebevilling på op til kr. 10.000,- (kan kun gives til danske ansøgere eller projekter, som bliver produceret af et dansk selskab)
  • Et residency og produktionsstøtte: Produktionsstøtten kan være op til kr. 20.000,- (kan som udviklingsstøtten kun gives til danske ansøgere eller projekter, som bliver produceret af et dansk selskab)

Open Workshop støtter også produktionen af portfolier til helt unge talenter (18-22 år), som har planer om at søge optagelse på en kunstnerisk uddannelse i Danmark eller udlandet. Open Workshops støtte vil her bestå af følgende:

  • Et residency fra 1. september til 15. marts det efterfølgende år indeholdende et skrivebord and fuldt udstyre PC, alt nødvendigt software og udstyr, individuel feedback fra professionelle, weekendkurser og en bred vifte af lærinngsmuligheder.

Næste ansøgningsfrist er 16. august 2019

For mere information om Open Workshop og hvordan de støtter kunstnere og projekter, se her.