Med støtte fra Nordisk Film Fonden fortsætter Filmtalent sammen med landets filmværksteder (Odense, København, Aarhus og Viborg) det øgede fokus på visuelle effekter og nye teknologier i talentfilm.

Ny teknik i talentfilm er en forlængelse af VFX projektet, som Nordisk Film Fonden støttede med 1 million kr., og på baggrund af den læring og erfaring arbejder vi nu videre med at implementere flere nye initiativer, som skal give talenter i hele landet større indsigt og erfaring med nye udviklings- og produktionsformer.

Med projektet Ny Teknik i Talentfilm fokuserer vi på 5 områder:

  • Virtuel produktionsplatform: vi etablerer og tester en fælles virtuel produktionsplatform, hvor talenter får mulighed for at arbejde sammen på tværs af landets værksteder.
  • Vidensplatform: vi har etableret et nyt website med inspiration og information om anvendelse af ny teknik i talentproduktioner: nyfilmteknik.dk
  • Workshopprogram om ny teknik: vi lancerer en række arrangementer, der vil introducere og informere om filmteknikkens nye muligheder bl.a. med introduktion til brug af effekter på talentproduktioner og MoCap.
  • Mentornetværk: vi etablerer et mentornetværk, hvor talenter kan søge inspiration og hjælp til brug af nye teknikker i deres produktioner.
  • Kontant-støtteordning: vi fortsætter uddelingen af kontante tilskudsmidler til leje af VFX og/eller andre nye teknologier, som værkstederne ikke råder over og til faglige kompetencer fra branchen.

Ny Teknik støtte:
Det er muligt at søge om Ny Teknik støtte op til 20.000 kr. til produktioner. Inden der ansøges om Ny Teknik støtte, skal der ansøges om Breakdown støtte (op til 2.000 kr.), hvor rammen for projektet fastlægges, og det vurderes om produktionen kan lade sig gøre inden for den ramme og ressourcer, der er til rådighed.

Støtten kan søges løbende gennem filmværkstederne. Du kan læse mere om ansøgningsprocessen og finde ansøgningsskema på filmværkstedernes hjemmesider (Odense, København, Viborg og Aarhus).

Se her, hvad VFX kan gøre for dit filmprojekt (Credit: Henrik Bjerregaard Clausen)