Vision

Filmtalent er den centrale udvikler af talenter til uddannelsessystemet, kunststøtten og erhvervsudviklingen i den digitale, visuelle branche.

Mission

Filmtalent er på en gang en del af og et alternativ til de traditionelle uddannelsestilbud, der retter sig mod den digitale visuelle branche. Filmtalent rekrutterer talent, udvikler potentiale frem til uddannelse, understøtter uafhængige uddannelser og self-learners, og introducerer talenter til markederne i den digitale visuelle branche.

Mål

  • Filmtalent sikrer en mangfoldig rekruttering ved at identificere og tiltrække nye talenter til den digitale visuelle branche.
  • Filmtalent udvikler nationale strategier for talentudvikling så stærke danske talenter kan etablere sig professionelt i den digitale visuelle branche.
  • Filmtalent udvikler, udveksler og implementerer viden om og metoder til talentudvikling på højt fagligt niveau.
  • Filmtalent skaber og koordinerer internationale forbindelser og kontakter for såvel talentudviklere og talenterne selv.

Værdier

Samarbejde • Mod • Ambition • Produktionsorienteret • Mangfoldighed