Filmtalent er en paraplyorganisation for de danske filmværksteder og arbejder aktivt på at:

Styrke rammer

Styrke de strategiske, politiske og finansielle rammer, der skal til for at sikre dansk talentudvikling de bedste betingelser.

Talentudvikle

Skabe en tværgående synergi og sammenhæng i dansk talentudvikling - fra rekruttering til markedsintroduktion.

Øge synlighed

Skabe øget synlighed omkring betydningen af filmværkstederne som fødekæde til dansk film, tv og animation.

Vi bygger bro mellem talenter,
uddannelse og branche

Filmtalent er en erhvervsdrivende fond med almennyttige formål.

Siden oprettelsen i 2016 har Filmtalent haft til opgave at sikre et landsdækkende talentudviklingstilbud med udgangspunkt i landets filmværksteder og derigennem understøtte den kunstneriske, kulturelle og erhvervsmæssige udvikling af de filmiske genrer og udtryksformer.

Vores tre hovedformål

Rekruttering

Unge mennesker i hele landet skal have lige muligheder for at få adgang til filmbranchen.

Filmtalent og filmværkstederne understøtter en geografisk, demografisk, kulturel og samfundsmæssig mangfoldighed. En af værkstedernes særlige styrker overfor unge kreative er, at man får et kamera på skulderen fremfor at sidde på skolebænken. Learning by doing er en dokumenteret god måde at lære på.

Kompetenceudvikling

Filmværkstederne er et unikt system, der hele tiden tilpasser sig udviklingen og branchens behov med målrettede initiativer.

Tidssvarende og kontinuerlig kompetenceudvikling er vigtig, fordi der hele tiden sker store forandringer i den digitale visuelle branche, både hvad angår teknologi, produktionsmetoder, fortælleformer, forretningsmodeller og distribution.

Markedsintroduktion

Filmværkstederne repræsenterer et vigtigt bindeled mellem den uformelle talentudvikling, de etablerede uddannelser og branchen.

Filmtalent og filmværkstederne har stort fokus på at skabe relevante nationale og regionale branchepartnerskaber og engagere professionelle mentorer og undervisere, så der dannes værdifulde relationer og netværk mellem talentlaget og branchen.