Filmtalent arbejder med 6 strategiske målsætninger

Større politisk og branchemæssigt kendskab
Styrket økonomi til talentudvikling og drift
Målrettet rekruttering af prioriterede målgrupper
Mere markedsintroduktion af flere talenter
Flere nationale og lokale tilbud til talenter
Strategisk samspil mellem værkstederne og Filmtalent

Vision og mission

Vision

Vi udvikler talenter til fremtidens visuelle branche

Mission

Diversitet - Præsentere flere unge for muligheden for at skabe film

Kompetencer - Udvikle kunstnerisk og kommercielt talent

Kvalitet - Udnytte styrker på tværs

Udbredelse - Sikre opmærksomhed og politisk opbakning