Det siger branchen

Branchens vigtige organisationer og aktører deler nedenfor deres tanker om filmværkstedernes betydning for dansk film, tv og animation.

“Filmværkstedet har i mere end 50 år medvirket afgørende til dansk films succes.

At vi har en så stærk og velfungerende fødekæde i dansk film, skyldes en mangeårig politisk forståelse for, at udviklingen af nye talenter skal ske inden for forskellige rammer for at sikre en mangfoldighed af stemmer og udtryk.

Værkstederne er ikke bare en anderledes og alternativ form for talentudvikling. Der er også tale om en omkostningseffektiv form for talentudvikling.”

Claus Ladegaard

Adm. Direktør - Det Danske Filminstitut

“Filmværkstederne i Danmark hører uden sammenligning til blandt de vigtigste talentudviklingsmiljøer, vi har i landet. Så kort kan det siges!

Filmbranchen har tendens til at blive en lukket fest med plads til dem, der allerede har en adgangsbillet.

Filmværkstederne er det modsatte. De sikrer åbenhed, bredde,
diversitet og ikke mindst et landsdækkende perspektiv. I et land hvor film betyder så meget for vores fælles forståelse af, hvem vi er og hvad vi kommer fra, er det helt afgørende vigtigt, at vi sikrer det store brede rekrutteringsgrundlag.

Værksteder er én af de vigtigste brikker i dette arbejde og Den Danske Filmskole ville have stået et helt andet sted i forhold til at uddanne de næste generationer af internationalt ledende filmtalenter, hvis værkstederne ikke var med til at løfte den særlige og svære opgave, som al rekruttering er.”

Tine Fischer

Rektor - Den Danske Filmskole

“Filmværksteder spiller en vigtig rolle for rekruttering og talentudvikling i den danske filmbranche.

De findes i 4 byer og er for mange unge med filmdrømme et naturligt første mødested med branchen. Et sted de kan få den nødvendige og kompetente indføring i at lave egne fortællinger, hvad enten det er som film eller små serier.

Filmværkstederne er ganske enkelt en enkelt og fleksibel indgang til branchen for nye talenter og dermed også vigtig for den fremtidige diversitet.”

Jørgen Ramskov

Direktør - Producentforeningen

“Et utal af danske filmskabere, inklusive jeg selv, har taget deres første skridt ind i den professionelle filmverden gennem filmværkstederne.

Her åbnes dørene til en branche, som ellers kan opleves som lukket og “langt væk” for mange unge mennesker.

Filmværkstederne giver dem udstyr i hænderne og viser dem fuld tillid til, at de skal fortælle fremtidens historier.

Filmværkstederne er uundværlige!”

Rasmus Kloster Bro

Instruktør & manuskriptforfatter. Forperson - Danske Filminstruktører

Foto: Natascha Thiara Rydvald

“Filmværkstederne er et af de vigtige første trin i udvikling af filmisk talent inden for alle fagkategorier, manuskriptskrivning, instruktion, produktion, fotografering, klip, lyd og CGI-effekter.

Det er her unge talenter møder professionelt udstyr og vejledning. Det er her talentet skærpes, og man lærer at lave filmiske produktioner inden for alle genrer. Dokumentarfilm, fiktionsfilm i korte og længere formater – og nu også serielle formater.

Sammen med filmhøjskolerne er filmværkstederne den vigtigste talentrugekasse, inden du starter på en filmskole og for alvor uddanner dig til en professionel karriere inden for filmproduktion. Det er her talentet går fra at kravle til at kunne gå.

Uden filmværkstederne som en vigtig første trædesten ville dansk film og medieindustri ikke være på det stade det er nu med hensyn til både produktion af dokumentarfilm, fiktionsfilm og tv-serier.”

Nikolaj Scherfig

Manuskriptforfatter. Formand - Danske Dramatikere

“Odense Filmværksted har en vigtig rolle i FilmFyns målsætning om at finde og udvikle talenter i den fynske filmbranche, som kan være med til at fremme den danske filmscene.

Mens filmværkstedet fungerer som en indgangsportal til den professionelle filmbranche for en stor gruppe af fynske filmarbejdere, sikrer Filmtalent som paraplyorganisation, at det regionale rekrutteringsarbejde som værkstederne laver, også passer ind i en national strategi og supplerer yderligere med tilbud til filmtalenterne, som er med til at udvikle deres filmsprog og modne dem som filmskabere.”

Klaus Hansen

Direktør - FilmFyn A/S

“Filmværkstederne åbner døren for nye filmskabere og tilbyder en ramme med professionel vejledning og udstyr, og lige så vigtigt et netværk og en forståelse af hvordan branchen arbejder.

Regionalt har vi samarbejder med både værkstederne og Filmtalent om tiltag, der styrker rekrutteringen og sikrer talenter introduceres for branchen – også for dem, hvis vej ikke går over Filmskolen, men gennem sidemandsoplæring og praktiske erfaringer. Værkstederne spiller derfor en afgørende rolle i udviklingen af de regionale filmmiljøer.”

Steen Risom

Chef - Filmby Aarhus & Den Vestdanske Filmpulje

Foto: Kim Wendt

“Open Workshop [filmværkstedet] i Viborg er en uundværlig del af fødekæden for udvikling af talenter i animationsbranchen.

Af talenter som har lavet deres første produktioner på Open Workshop kan bl.a. nævnes:

Thorbjørn Christoffersen, som er en af dansk films bedst sælgende instruktører (Ternet Ninja, Ternet Ninja 2, Terkel i Knibe, Rejsen til Saturn m.fl.) lavede sin først film i regi af Open Workshop.

Tor Fruergaard, som pt. er aktuel med TV-serien “Karlas Fantalastiske Klasse” på DR’s FredagsTamTam.

Anidox programmet, som den trippelt Oscar-nominerede film “Flee” blev startet under, er født af Michel og Uri Kranot, som begge fik mulighed for frit at udforske “animeret dokumentar” genren på Open Workshop tilbage dengang hvor konceptet med “animeret dokumentar” lød som nonsens for de fleste i filmbranchen.

Den store force ved Open Workshop er netop muligheden for den frie udforskning af animationsfilmkunsten, fortællingen, genremix, format m.v.

Det står faktisk så grelt til i den professionelle del af branchen, at det stort set kun er på filmværkstederne der kan laves grundlæggende kunstneriske undersøgelser og eksperimenter.

Med andre ord, så vil udviklingen af dansk animation gå i stå hvis det ikke var for Open Workshop.”

Søren Fleng

Formand - Animationssammenslutningen ANIS

“De danske filmværksteder er film- og tv-branchens fremtid.

De er nogle enestående talentfabrikker, der skaber grundlaget for de næste mange års filmskabere – uden den mulighed vil vi gå glip af mange unge menneskers fortællinger om dem og os andre.

Det tager tid at bygge et velfungerende miljø op, og den tid har vi brugt i Danmark – nu må vi ikke lade det falde sammen, vi skal passe på det.”

Piv Bernt

Executive & Creative Producer - Apple Tree Productions

“For at udvikle og fastholde en bæredygtig filmbranche er rekruttering af nyt talent fra hele landet essentielt.

De danske filmværksteder spiller en vigtig rolle i både rekrutteringen og i den første udvikling af filmtalentet.

Det er her, at kommende filmtalenter for første gang bliver introduceret til et støttesystem og en måde at kvalificere deres projekt på i mødet med en filmkonsulent.

Det er også her, de skaber langvarige samarbejder og styrker deres kompetencefelt igennem forløbet med deres projekter og de faglige kurser der udbydes af Filmværkstederne.”

Katrine Vogelsang

CEO - Nordisk Film Production

“Fra mit POV i branchen spiller Filmtalent og filmværkstederne i landet en absolut essentiel rolle.

Dels i form af opbakning om talenterne i deres vorden, dels i form af reel kompetenceudvikling hos talenterne, så de får et kompetenceløft allerede ved starten af deres karrierer.

Det er disse nye folk, vi alle skal leve af i fremtiden, og det er afgørende, at de animeres til at arbejde i branchen, at de modtages med kyshånd, kærlighed og kompetencer indenfor talentudvikling.”

Meta Louise Foldager

CEO & Exec. Producer - SAM Productions, Meta Film & A&M Productions

“Filmværkstederne spiller en helt uundværlig rolle i fødekæden til både de etablerede uddannelser og branchen.

De repræsenterer et agilt system, der er i stand til at forny sig og levere tilbud i takt med mediets udvikling og branchens behov.

Det har vi i de seneste år set med initiativer som Serieskolen med Netflix og Serieskolen med DR Ultra, der er med til at sikre, at endnu flere talenter får det nødvendige kompetenceløft.

DET HAR ALDRIG VÆRET VIGTIGERE”

Keld Reinicke

Medierådgiver & Exec. Producer

“Filmtalent og dermed filmværkstederne over hele landet skaber en helt afgørende ramme for talentudviklingen i Danmark.

Hvis ikke rammerne er der for talentudvikling, bliver det umuligt på sigt at fastholde det høje niveau for filmskabelse, som vi har i Danmark.

De regionale filmværksteder er afgørende for den fødekæde af talenter og filmarbejdere, som branchen har brug for.

Kultur og erhverv i bredeste forstand går hånd i hånd. Men de kreative rammer for landets 4 regionale værksteder bør styrkes af hensyn til den samfundsmæssige diversitet.”

Bo Damgaard

Medierådgiver & tv-producent

Foto: Yann Bean

“Dengang det at lave film bare var en fjern drøm for mig, var Filmværkstedet det sted der gjorde drømmen jordnær og mulig. Værsgo’: her er et kamera, et klipperum og et lydstudie. Kom igang.

Det at lære at lave film handler om at prøve ting af, lave fejl og prøve igen og derigennem finde sin stemme. Det handler om at finde et sted og et miljø, hvor man kan mødes med andre, der har samme drøm om at finde partnerskaber, konkurrenter, inspiration og kreative udfordringer der skal overvindes.

Det sted var Filmværkstedet i København for mig. Et sted med en ungdommelig, boblende og intens energi der var med til at forme mig som instruktør, og jeg kan ikke takke dem nok.”

Jonas Poher Rasmussen

Dokumentarfilminstruktør (Flugt - 3 x Oscar-nomineret)

“Hvis jeg skal nævne en ting, der har været altafgørende for min karriere, er det Århus Filmværksted.

Her blev jeg som helt uprøvet talent mødt med åbne arme og uendelig tillid, og netop dét fik mig til at vokse og tro på mig selv som filmskaber.

Mine tætteste kreative samarbejder er stadig dem jeg knyttede på værkstedet for 15 år siden.”

Amalie Næsby Fick

Instruktør & animationsinstruktør (Skruk - Netflix, Den utrolige historie om den kæmpestore
pære m.fl)

“Filmværkstedet har afgørende betydning for talentudviklingen i dansk film.

Så mange dygtige instruktører, fotografer, klippere, tonemestre m.fl. har lavet deres første film her. Det er en af de vigtigste portaler ind i filmbranchen for unge i Danmark…

Det er et demokratisk sted hvor alle kan søge uanset baggrund. Du behøver ikke at kende nogen eller være en del af noget i forvejen.”

Janus Metz

Instruktør & dokumentarfilminstruktør (Borg, Armadillo m.fl.)

Foto: Dennis Morton (Netflix)

“Århus filmværksted har været et helt enestående forsøgslaboratorie for mig.

Mine første skridt i retning af at lave film var ikke særligt vellykkede – jeg havde alle børnesygdommene. Men det første skridt ind på filmværkstedet var det vigtigste. Det gav mulighed for at prøve kræfter med film og klipning, men vigtigst gav filmværkstedet et miljø og et samlingssted for ligesindede.

I ethvert fag skal man have lov til at lave begynderfejl, forstå sit fag, finde en retning og danne et netværk. Det gav filmværkstedet mig.”

Mikkel Serup

Instruktør & manuskriptforfatter (Kastanjemanden, Forbrydelsen m.fl.)