Filmværkstederne har i over 50 år spillet en afgørende rolle for fødekæden til dansk film, tv og animation.

Filmværkstederne rekrutterer, kompetenceudvikler og markedsintroducerer talenter inden for film, tv, animation og spil og understøtter danske talenters kunstneriske og erhvervsmæssige udvikling.

Upcoming filmskabere kan søge støtte til produktion af fiktionsfilm, dokumentarer, animation mm. igennem filmværkstederne. Støtten gives i form af professionelt udstyr, faglig rådgivning og mindre kontantbeløb. Der er fire ansøgningsrunder årligt på hvert filmværksted.

På de danske filmværksteder udvikles talenter og ideer udenfor de traditionelle institutionelle, kommercielle og uddannelsesmæssige rammer.

Omdrejningspunktet for filmværkstederne er ‘learning by doing’, og der ydes støtte i form af professionelt produktionsudstyr, faglig rådgivning, netværk og mindre kontantbeløb.

Igennem den produktionsbaseret læring trænes både producere, manuskriptforfattere, instruktører, fotografer, lys- og lydteknikere, klippere og øvrige tekniske funktioner, idet talentholdene i fællesskab skaber en samlet produktion fra ide til lærred.

På landsplan støttes årligt omkring 200 talentproduktioner, og der færdigproduceres ca. 89 kortfilm om året. Læs mere om Tal og Fakta her.

Aarhus Filmværksted

Aarhus Filmværksted blev stiftet i 1987. Værkstedet støtter årligt op mod 40 produktioner med hovedvægt på korte fiktionsfilm. Med beliggenhed i Filmbyen i Aarhus, arbejder Aarhus Filmværksted tæt sammen med bl.a. Den Vestdanske Filmpulje. Aarhus Filmværksted huser også den alternative filmuddannelse Super8.

Læs mere

Odense Filmværksted

Odense Filmværksted (tidligere Filminstituttets Workshop, Haderslev og Det Danske Videoværksted) åbnede i 1977 i Haderslev. I 2007 flyttede værkstedet til Odense og bor i dag på i centrum af Odense sammen med bl.a. kortfilmsfestivalen OFF. Odense Filmværksted arbejder tæt sammen med hele det fynske filmmiljø.

Læs mere

Filmværkstedet / København

Filmværkstedet / København åbnede i 1970. I 1996 flyttede værkstedet ind på 4. sal i Filmhuset i Gothersgade. Filmværkstedet støtter årligt cirka 45 produktioner – både dokumentar, fiktion, novelle og i sjældne tilfælde også spillefilm.

Læs mere

Open Workshop

Open Workshop er en del af The Animation Workshop ved VIA University i Viborg. Værkstedet blev oprettet i 2001. Fokus er på animationsfilm, og værkstedet støtter over 100 projekter om året. Det fungerer også som et artist recidency for unge filmtalenter og spirende professionelle inden for animation.

Læs mere