Bæredygtig filmproduktion

Filmtalent støtter op om, at danske talenter lærer at producere bæredygtigt. Derfor har talenter, der har fået støtte på et af landets filmværksteder, mulighed for at oprette deres produktioner gratis i Green Producers Tool, lave en præcis beregning på deres produktions CO2-forbrug og få udarbejdet en rapport.

Green Producers Club er et online værktøj, der er udviklet specifikt til den skandinaviske kulturindustri, og som måler og hjælper med at reducere CO2-udledningen på kulturproduktioner.

På filmværkstederne

De enkelte filmværksteder arbejder på forskellig vis med grøn produktion.

På Odense Filmværksted skal man f.eks., når man får produktionsstøtte, udpege en Green Manager, som har ansvaret for at udarbejde en bæredygtighedsplan for produktionen og sikre, at tiltagene efterleves

Derudover har Odense Filmværksted også udviklet den grønne pakke, der sikrer, at de talenthold der producerer på værkstedet kan eliminere en stor del af det plastic og engangsservice, der normalt knytter sig til filmproduktioner.