Øget mangfoldighed og repræsentation

Filmtalent arbejder aktivt på at fremme og stimulere udviklingen af ​​flere danske filmskabere med forskellige stemmer, baggrunde, perspektiver og erfaringsgrundlag og dermed bidrage til at sikre en bredere og bedre repræsentation i dansk film og tv fremadrettet.

Øget diversitet og samfundsmæssig mangfoldighed i dansk film og tv kræver en indsats allerede på vækst- og værkstedsniveau for at sikre et bredere rekrutteringsgrundlag til branchen og til uddannelserne. Filmværkstederne kan med sine demokratiske og ikke-akademiske talentudviklingsmetoder nå bredt ud geografisk, socialt og kulturelt.

Filmtalent har sammen med filmværkstederne løbende tiltag, der understøtter et mangfoldighedsfokus som f.eks. intern uddannelse af ledere og medarbejdere, kommunikationsanalyser ift. sprogbrug, forsøg med nye rekrutteringsmetoder m.m.

Filmtalent modtog i slutningen af 2023 2 mio. kr. i støtte fra DFI til en 3-årig rekrutteringsindsats. I 2024 udmøntede det sig i talentudviklingsprogrammet Åben ÅRGANG, som er udviklet og lanceret i et partnerskab mellem Filmtalent, herunder filmværkstederne i Aarhus, Odense, København og Viborg og TV 2.